Wat is een 21+ toets?

Wanneer je niet voldoet aan de reguliere startkwalificaties voor hbo-onderwijs (Mbo4, Havo, Vwo), en je bent ouder dan 21 jaar, kun je een zogenaamde 21+ toets doen. Als je deze met positief resultaat aflegt kun je daarmee instromen.

De 21+toets bestaat uit twee onderdelen, namelijk: Nederlands en een (multiple choice) rekenvaardigheidstoets.

Je kunt de 21+  gratis aanvragen en tijdens kantooruren bij NOVI afleggen. Houd er wel rekening mee dat het maken van de toets maximaal 3 uur duurt. Dus maak genoeg tijd in je agenda vrij.

 

Welke onderdelen komen in de 21+ toets voor?

Tijdens de 21+ toets zullen de volgende onderdelen getoetst worden:

 

Nederlandse taal:

• tekstbegrip

 

Rekenvaardigheden:

• rekenkunde
• algebra
• meetkunde
• logica
• kansrekening
• statistiek
• toepassingen
 
Wil je een 21+ toets inplannen of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk via service@novi.nl of 030-7115615.