Komt klassikaal onderwijs niet meer terug bij NOVI? 

Voorlopig niet. Zoals je het klassikaal onderwijs bij NOVI gewend bent zal het niet meer terugkomen. Althans niet in de periode die we nu kunnen overzien (komend schooljaar). 

Zoals je het klassikaal onderwijs bij NOVI gewend bent zal het niet meer terugkomen. Althans niet in de periode die we nu kunnen overzien (komend schooljaar). 

Klassikaal onderwijs was altijd het fundament van onze operatie. Het is vaak dé reden geweest dat studenten voor NOVI kiezen. Het klaslokaal was de plek om met de docent te overleggen, met medestudenten te sparren en je netwerk en interesses te verbreden. 

Zolang het virus rondwaard is het kabinet is duidelijk: ‘online als het kan, fysiek als het moet’. En dat devies is niet iets waarvan wordt verwacht dat het op de korte termijn weer versoepeld kan worden. Specifiek het lesgeven aan groepen in een klaslokaal lijkt zolang er een vaccin is, dat ook breed onder de bevolking verspreid is, niet mogelijk. Niemand weet natuurlijk hoe lang dat zal gaan duren. Maar een periode tussen 1 á 2 jaar is aannemelijk en voor die periode maken wij nu een plan. 

Voor de hele sector geldt dat colleges niet gegeven mogen worden, en dat de  capaciteit op de locaties van de instellingen inmiddels langzaam aangewend mag worden voor zaken als praktijkonderwijs en tentamens. De versoepelingen die nu aangekondigd zijn, en die we eventueel in de toekomst nog mogen verwachten, geven niet meer speelruimte dan dit.  

Voor nu is onderwijs op locatie helemaal niet mogelijk, maar in de periode daarna ook in een totaal andere mate. In een lokaal waar voorheen 25 studenten pasten, passen er nu nog 6.  

Met deze omstandigheden kunnen we als volgt omgaan:  

  1. Veel opleiders kiezen ervoor om de overgebleven capaciteit te gaan gebruiken om het onderwijs, zo goed als dat het gaat, toch te laten doorgaan.  In veel gevallen betekent dat, dat het onderwijs nu op veel aspecten nagenoeg stil komt te liggen en daarna maximaal 10 tot 15% van de studenten klassikaal onderwijs kunnen volgen, of dat studenten maar 10 tot 15% van de lessen klassikaal mogen volgen.

Dit betekent dat we op elk moment 85% van onze studenten teleurstellen. Daarnaast is het ook niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderwijs.  

  1. Ons concentreren op de kwaliteit van het onderwijs vooral onze studenten en de lokaalruimtes – die nu ongebruikt blijven – benutten om de aspecten die klassikaal onderwijs zo noodzakelijk maken op een andere manier vorm te geven. 

Dit betekent dat we fors investeren in onze de beschikbaarheid van docenten buiten colleges om, in de online lessen, de systemen hier omheen en het herinrichten van de ruimtes bij NOVI om dit te faciliteren. 

Wij geloven in deze blend van fysiek en digitaal onderwijs. Maar in een ideale wereld hadden we deze transitie natuurlijk gefaseerd en wellicht beperkt tot specifieke doelgroepen geïmplementeerd. Die keuze hebben we echter niet.  

Dit betekent concreet: 

  • Dat we de lokaalruimtes (die nu niet gebruikt worden) willen omzetten naar ruimtes waar studenten met elkaar en de docent kunnen overleggen 
  • Dat we colleges anders in zullen moeten vullen zodat ze – zowel vanuit het oogpunt van de student, als vanuit didactisch oogpunt – optimaal zijn 
  • Dat we investeren in workshops en andere activiteiten van de hoogste kwaliteit en dat we gelijkwaardige (maar het liefst betere) alternatieven voor de sociale aspecten van klassikaal onderwijs zullen ontwikkelen. 

Voor nu is het belangrijk dat we, gezien de situatie, we ons richten op de beste wijze om onderwijs aan te bieden. En niet terecht komen in een soort noodmaatregel waarvan achteraf blijkt dat die 2 jaar duurde. Mocht in de situatie na die periode, waarin onderwijs ook weer klassikaal mag worden aangeboden blijken dat hier nog steeds behoefte aan is, dan zullen we opnieuw kijken wat de mogelijkheden zijn. Voor nu geldt echter dat de situatie zoals hierboven beschreven zeker komend schooljaar zal duren en we verwachten dat dit ook daarna zo zal zijn.