Wat is een 21+ toets?

Wanneer je niet in bezit bent van de reguliere startkwalificaties voor hbo-onderwijs (Mbo4, Havo, Vwo), en je bent ouder dan 21 jaar, kom je in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Dit onderzoek staat ook bekend als de 21+ toets.

Met behulp van deze toets kun je aantonen dat jij de benodigde vaardigheden bezit om een hbo-opleiding met een goed resultaat af te ronden. Na het behalen van dit onderzoek kun je ook zonder vooropleiding toegelaten worden tot onze hbo-opleidingen.

 

De 21+ toets bestaat uit de volgende twee onderdelen:

 • Een capaciteitentest
 • Een persoonlijkheidsvragenlijst

 

De capaciteitentest bestaat uit 11 testen bestaande uit de volgende categorieën:

 • Stijl
 • Logisch redeneren met figuren
 • Rekensommen
 • Verbale Analogieën
 • Geknipte figuren
 • Getallenreeksen
 • Spelling
 • Kubussen
 • Rekenvaardigheden
 • Woordenschat
 • Figuurreeksen

 

Beide onderdelen worden online afgenomen. Je kunt de toets ook op locatie bij NOVI maken. De onderdelen bestaan uit meerkeuze- en meer-uit-meer vragen.

 

Na het maken van de 21+ toets ontvang je een rapport met de uitslag. Na vergelijking met de normgroep ‘hbo’ haalt men op een testschaal een score tussen 1 en 9 (staninescores). De resultaten mogen niet worden gezien als rapportcijfers. Ze hebben een andere betekenis, namelijk:

Beneden gemiddeld

Gemiddeld

Boven gemiddeld

1 = zeer laag

4= laag gemiddeld

7= tamelijk hoog

2 = laag

5= gemiddeld

8= hoog

3 = tamelijk laag

6= hoog gemiddeld

9= zeer hoog

Slagingsvoorwaarden

Om te slagen, moeten 7 van de 11 testen met minimaal een 4 gemiddeld behaald zijn. 4 testen mogen dus beneden gemiddeld scoren (1, 2 of 3). 

 

De 21+ toets mag maximaal 2 keer per jaar worden gemaakt door een potentiële student. Daarnaast moet er tussen de 2 pogingen minimaal 6 maanden zitten. Het jaar gaat tellen vanaf de eerste poging.

 

Een positief afgeronde 21+ toets van een andere instelling wordt niet per definitie geaccepteerd. Het is wel mogelijk om deze in te dienen. De toelatingscommissie zal beoordelen of deze vergelijkbaar is aan ons toelatingsonderzoek en/of voldoet aan onze eisen. Bij een positieve beoordeling kan een deel of de gehele 21+ toets vrijgesteld worden. Bij een deelvrijstelling zal de (potentiële) student het andere deel nog af moeten ronden. Bij een volledige vrijstelling wordt de student toegelaten tot de opleiding.

 

Wil je een 21+ toets inplannen of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk via service@novi.nl of 030-7115615.