Wat is een 21+ toets?

Wanneer je niet in bezit bent van de reguliere startkwalificaties voor hbo-onderwijs (Mbo4, Havo, Vwo), en je bent ouder dan 21 jaar, kom je in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Dit onderzoek staat ook bekend als de 21+ toets.

Met behulp van deze toets kan jij aantonen dat jij de benodigde vaardigheden bezit om een hbo-opleiding met een goed resultaat af te ronden. Na het behalen van dit onderzoek kan je ook zonder vooropleiding toegelaten worden tot onze hbo-opleidingen.

De 21+ toets bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  • Nederlandse taalvaardigheden
  • Algemene vaardigheden

Het onderdeel Nederlandse taalvaardigheden wordt afgetoetst aan de hand van vragen over een tekst. Er wordt getoetst op tekstbegrip met behulp van begrijpend lezen.

Het onderdeel algemene vaardigheden bestaat uit meerdere vragen verdeeld over de volgende categorieën:

  • Componenten
  • Woordrelaties
  • Wiskunde A
  • Figuren
  • Logisch redeneren
  • Getallenreeksen

 

Beide onderdelen worden getoetst aan de hand van een schriftelijke toets met open en gesloten vragen. De toetsen worden elk beoordeeld met een cijfer 1 - 10. De toets kan schriftelijk op locatie worden gemaakt of digitaal op afstand.

 

Slagingsvoorwaarden
Om via deze route voor toelating tot een bacheloropleiding van NOVI in aanmerking te komen, dient aan de volgende twee voorwaarden te worden voldaan:
1. Het deelcijfer voor het onderdeel Nederlandse taalvaardigheid is ten minste 5,5.
2. Het eindcijfer (het gemiddelde over beide onderdelen) is ten minste 5,5.

De 21+ toets mag maximaal 2 keer per jaar worden gemaakt door een (potentiële) student. Het jaar gaat tellen vanaf de eerste poging.

 

Een positief afgeronde 21+ toets van een andere instelling wordt niet per definitie geaccepteerd. Het is wel mogelijk om deze in te dienen en de toelatingscommissie zal beoordelen of deze vergelijkbaar is aan ons toelatingsonderzoek en/of voldoet aan onze eisen.

Bij een positieve beoordeling kan een deel of de gehele 21+ toets vrijgesteld worden. Bij een deelvrijstelling zal de (potentiële) student het andere deel nog af moeten ronden. Bij een volledige vrijstelling wordt de student toegelaten tot de opleiding.

 

Wil je een 21+ toets inplannen of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk via service@novi.nl of 030-7115615.