Aanvragen Levenlanglerenkrediet voor jouw cursus (5 ECTS)

Je kunt bij DUO krediet lenen om jouw cursus bij NOVI te financieren. In dit artikel staat uitgelegd hoe je dit proces doorloopt.

Voor het aanvragen van het levenlanglerenkrediet zijn een aantal zaken belangrijk. 

1. De hoogte van het collegegeld

Het collegegeld voor een cursus van 5 ECTS bedraagt €1.375,- Dit is inclusief eventuele herkansingen, bij NOVI doen we niet aan verborgen kosten.

2. De startdatum van de cursus

De startdatum van de cursus zullen we duidelijk communiceren en zal ook altijd op de verklaring van het collegegeld staan (meer informatie over deze verklaring volgt verderop in het artikel). Twijfel je dus, sla deze verklaring er even op na.

3. Het aantal ECTS van de cursus

Onderstaande cursussen hebben een studieomvang van 5 ECTS:

- Introductie Hacking

- HTML & CSS

- Bouw je eigen ChatGPT-app

- Prototyping met Figma

- Inleiding Java

Aanvraagproces

We zullen nu gezamenlijk een aanvraag doorlopen. 

Navigeer naar de inlogpagina van 'Mijn DUO'.

Ingelogd? Laat je muis zweven boven de knop 'mijn producten'. Er verschijnt nu een drop-down menu waar o.a. levenlanglerenkrediet verschijnt. Je ziet dan onderstaand scherm. Neem deze stapjes over. 

20230725_screenshot_keuzedeel_5EC_LLLK

* In dit voorbeeld hanteren we een startdatum van 01-09-2023. Deze startdatum moet overeenkomen met de datum in de verklaring en de aanvraag. 

20230725_screenshot_keuzedeel_5EC_LLLK_1

* Bij 'Kies uw opleiding' kies je in het drop-down menu voor de onderste B Informatie en Communicatie Technologie. 

* Bij naam van de module vul je in 'Keuzedeel 5 ECTS'. Ook dit staat op jouw verklaring.

20230725_screenshot_keuzedeel_5EC_LLLK_2

* Het collegegeld voor de cursus 5 ECTS bedraagt €1.375,- 

*Je kan er natuurlijk voor kiezen om minder dan €1.375 euro te lenen. Let er wel op dat wij eenmalig €1.375,- factureren.

Verklaring van het collegegeld

Je ziet in bovenstaande afbeelding dat DUO vraagt om een 'verklaring van het collegegeld'. Deze heb je, of zal je van ons ontvangen. Deze verklaring is vereist om de aanvraag door te kunnen voeren. Hierin verklaart NOVI dat jij als student collegegeld moet betalen aan ons, de onderwijsinstelling. Op deze verklaring zal je ook de informatie terugvinden die hierboven aan bod is gekomen.

Zorg ervoor dat de informatie op de verklaring overeenkomt met de informatie die je opgeeft tijdens de aanvraag. De informatie op de verklaring is leidend.

De uitbetaling

Aantal betaalmaanden

Door het te behalen aantal studiepunten van een module te delen door 5 berekent DUO het aantal maanden dat het LLLK aan jou uitbetaald wordt. Voor een cursus van 5 ECTS betekent dit dus dat je een eenmalige uitbetaling van €1.375,- zult ontvangen. Immers, 5(ECTS)/ 5 = 1. 

Wanneer je het krediet ontvangt

DUO werkt aan de hand van een 'eerste dag van de maand inschrijving'. Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld op 1 september start met een cursus, het belangrijk is dat je vóór deze datum een aanvraag bij DUO hebt gedaan. Bij een tijdige aanvraag ontvang je aan het einde van die maand, waarin de cursus start, de betaling van DUO. Klik hier voor de betaaldatums van DUO

Start je 1 september maar vergeet je om een aanvraag te doen bij DUO, dan schuift dit een maand op en zal er pas eind oktober een betaling volgen. Wij factureren op basis van de startdatum van de cursus, zorg er dus voor dat je op tijd bent.

 

Zie voor meer informatie en andere voorwaarden van het levenlanglerenkrediet de website van DUO.