Bezwaar indienen

Je maakt bezwaar bij de examencommissie nadat de klacht die je over het betreffende onderwerp bij de studiecoach hebt ingediend (OER art. 7.1 ‘Klachten ten aanzien van de opleiding ) niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid of nadat de studiecoach je rechtstreeks heeft doorverwezen naar de examencommissie.

Tegen een uitspraak van de examencommissie op je bezwaar is (eenmalig) beroep mogelijk bij de examencommissie.

Er dienen bewijsstukken (bijv beoordelingen en opdrachten/toetsformulieren) bijgeleverd te worden ter onderbouwing van het bezwaarschrift, het bezwaarschrift moet duidelijk stellen op basis van welke gronden je bezwaar maakt en het moet helder zijn welke concrete vervolgacties er gevraagd worden aan de Examencommissie. 

Klik hier voor het formulier.