Hoe zorg ik voor juiste bronvermelding in mijn werkstuk?

Correcte referentiemethode ter voorkoming van plagiaat

Teksten en ideeën van anderen mogen niet zonder bronvermelding in een eigen document gepresenteerd worden, dat is plagiaat. Wanneer je voor een werkstuk andere bronnen gebruikt of hieruit citeert, moet daar op een correcte manier naar worden verwezen.  

Binnen NOVI Hogeschool is het verplicht om voor de in-tekst verwijzingen en de referentielijst, de richtlijnen van de American Psychological Association (APA) te volgen. Op internet zijn vele artikelen te vinden over de toepassing van deze conventie. We noemen er hier twee: 

https://libguides.library.uu.nl/pedwet/APA_verwijzen-in-de-tekst 

https://science-web.nl/verslagen/literatuurlijst-volgens-apa-regels 

Een meer uitgebreide handleiding kun je downloaden van Scibbr: https://www.scribbr.nl/handleiding-apa-regels/ 

Evenals vele andere platforms, biedt Scribbr tevens een APA generator. Het staat je uiteraard vrij dergelijke tools te gebruiken.

Je wordt verondersteld om, voordat je een werkstuk ter beoordeling indient, op de hoogte te zijn van deze regels ter voorkoming van plagiaat en het is je eigen verantwoordelijkheid erop toe te zien dat je werk aan deze regels voldoet. 

Al het ingeleverde werk wordt met behulp van een plagiaatscanner geanalyseerd. Waar deze analyse leidt tot een gerede verdenking van plagiaat, wordt de casus voorgelegd aan de examencommissie. Zie voor meer informatie omtrent fraude en plagiaat art. 4.8 uit de OER.