Levenlanglerenkrediet

Om je studie bij NOVI te financieren kun je gebruik maken van het levenlanglerenkrediet.

Wat is het levenlanglerenkrediet?

Het levenlanglerenkrediet is een krediet dat je van DUO kan ontvangen om je collegegeld bij NOVI te financieren. Na je studie betaal je het geleende bedrag binnen 15 jaar terug, afhankelijk van de rente (momenteel 0%) je inkomen en eventueel het inkomen van je partner. Zolang je studie duurt kan je gebruik maken van het krediet.

Het krediet is enkel beschikbaar voor het collegegeld. Het is dus niet mogelijk om geld
te lenen voor het studiemateriaal, zoals literatuur.

Wie kan er gebruik maken van het levenlanglerenkrediet?

Studenten tot en met 55 jaar kunnen gebruik maken van het krediet en is beschikbaar
voor diegenen die geen recht (meer) hebben op reguliere studiefinanciering. Hier is
onder andere sprake van wanneer je in deeltijd studeert en / of modulair onderwijs volgt.
Gezien al onze opleidingen in deeltijd aangeboden worden, zal je derhalve aangewezen zijn op het levenlanglerenkrediet wanneer je besluit geld te lenen bij DUO.

Hoe wordt het maandbedrag vastgesteld?

Er bestaat onderscheid tussen een reguliere inschrijving en een modulaire inschrijving. Bij een reguliere inschrijving krijg je maandelijks een bedrag uitgekeerd. Het collegegeld bij NOVI bedraagt €5.500.- In twaalf maanden krijg je dit bedrag van DUO uitgekeerd.

Bij een modulaire inschrijving ziet dit er anders uit. DUO werkt aan de hand van de
rekensom, aantal ec / 5, om het maandbedrag vast te stellen. Eén module bij NOVI is
opgebouwd uit 30 ec en het collegegeld voor één module bedraagt €2.750.- Volg je
bij ons een module en vraag je hiervoor levenlanglerenkrediet aan bij DUO, dan wordt
het collegegeld dus in 6 maanden uitgekeerd.

Volg je bij ons een bootcamp dan volg je twee modules van 30 ec tegelijkertijd. Je
dient dan ook twee aanvragen bij DUO te doen. Immers, in een bootcamp volg je 60
ec in een half jaar tijd.

Hoe verloopt de aanvraag?

Op de website van DUO kan je jouw aanvraag doen, hier vind je ook altijd de meest
actuele informatie.

Voor het ontvangen van je levenlanglerenkrediet heb je in ieder geval een ‘verklaring
collegegeld/lesgeld’ nodig.

Deze verklaring kunnen wij voor je invullen. Stuur ons een bericht via service@novi.nl.
Vermeld hierbij voor welke modules je krediet gaat aanvragen, of voor welke studieperiode, dit is namelijk bepalend voor jouw verklaring.

Belangrijk!

  • Kies bij onderwijsinstelling voor Stichting Hoger Onderwijs NOVI
  • Bij het kiezen van de opleiding zijn er twee opties met dezelfde naam. Kies voor de onderste optie, tenzij je nog gebruik maakt van het experiment vraagfinanciering, dan kies je de bovenste optie
  • Let erop dat je startdatum van de module overeenkomt met de startdatum in je aanvraag