Maak een melding van fraude

Fraude betreft het handelen van een student met dat erop gericht is de vorming van een correct oordeel over zijn competentie of die van andere studenten onmogelijk te maken.

Zowel studenten als personen die namens NOVI bepaalde taken uitvoeren kunnen met behulp van dit formulier een fraudegeval melden bij de examencommissie.

Het plagiaatrapport en de eindopdracht van de student dienen bijgevoegd te worden. De student dient ook geïnformeerd te zijn van de melding van een vermoeden van fraude bij de examencommissie. Zie ook het artikel uit de OER over fraude. 

Klik hier voor het formulier.