Studentgegevens en privacy

Lees hier hoe NOVI omgaat met de gegevens van studenten

Persoonlijke studentgegevens
Om je opleiding te faciliteren van inschrijving tot afstuderen, hebben we diverse persoonlijke gegevens nodig:

  • Het CV dat eventueel gebruikt is bij het intakegesprek;
  • De persoonlijke gegevens, zoals ingevuld op de offerte (NAW, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, e-mailadres, BSN);
  • Kopie ID; 
  • Behaalde cijfers met bijbehorende toetsen en beoordelingen;
  • Eventuele correspondentie ter ondersteuning van individueel gemaakte afspraken. 

Deze gegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem en zijn hierdoor alleen inzichtelijk voor NOVI-medewerkers.

Je naam en e-mailadres worden doorgegeven aan docenten die je klassikaal en/of online bijstaan. Indien je deelneemt aan een klassikale planning komen je naam en e-mailadres ook op de deelnemerslijst te staan, die inzichtelijk is voor de andere studenten op die planning. 

Toetsen en werkstukken
Door jou gemaakte werkstukken en andere toetsen worden opgeslagen in ons administratiesysteem en zijn inzichtelijk voor onze medewerkers en de beoordelaar(s) van het werkstuk.
Gedurende de bewaarperiode kunnen werkstukken op aanvraag worden ingezien door docenten, de Examencommissie alsmede de Inspectie van het Onderwijs en een visitatiecommissie van het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan.

Uiteraard wordt in alle gevallen vertrouwelijk omgegaan met de werkstukken. We zullen je altijd eerst om toestemming vragen voordat we je persoonlijke gegevens delen met andere partijen.

Bewaartermijn gegevens en werkstukken
We zijn verplicht om de bewaartermijn aan te houden zoals die is vastgesteld in de Wet op het hoger onderwijs. Die bewaartermijn is zeven jaar ná afstuderen. Deze termijn hanteren we voor alle werkstukken en persoonlijke gegevens van onze studenten. Na deze termijn worden alle persoonlijke gegevens uit de NOVI-administratie verwijderd.