Proeve van Bekwaamheid

Vanaf 2022 ziet het afstuderen bij NOVI er anders uit. Je schrijft geen standaard scriptie meer, maar krijgt de mogelijkheid om een product te maken dat past bij jouw studierichting en/of werkgever. Het afstuderen wordt hierdoor beroepsgericht, praktijkgericht, flexibel en creatief.

 

De leerlijn Scriptie komt te vervallen en maakt plaats voor de leerlijn Proeve van bekwaamheid. Voor iedereen die voor 2022 is gestart met de leerlijn Scriptie verandert er niets, je kan het afmaken op de manier zoals je bent gestart. Uiteraard mag je omgezet te worden naar de Proeve van Bekwaamheid als je dit aangeeft bij je studiecoach. In dit artikel bespreken we wat deze nieuwe vorm van afstuderen inhoudt en wat dit voor jou betekent.

 

Wat is de proeve van bekwaamheid precies?

Een beroepsproduct waarmee jij aantoont dat je in staat bent om het beroep waarvoor je bent opgeleid, uit te oefenen. Hoe dit product eruit ziet, hangt af van jouw gekozen studierichting. Het beroepsproduct heeft geen vaste vorm of indeling. Je kunt hier zelf keuzes in maken.

 

Het verschil met de scriptie

Zoals bij veel hogescholen was het ook bij NOVI gebruikelijk dat studenten afstuderen met een scriptie waarin zij een advies geven over een mogelijke (organisatie)verandering. De scriptie was dus vaak een adviesrapport met een vaste structuur, onderzoeksmethoden, literatuurstudie en verdediging. Dit werd door veel studenten als een harnas ervaren. Daarnaast blijk dat in de beroepspraktijk de ICT-er of bedrijfskundige niet vaak een adviesrapport schrijft. Ook sluit deze vorm niet aan bij opleidingsvarianten als bijvoorbeeld Software Development.

 

Voorbeelden van proeven

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van mogelijke beroepsproducten:

 • Applicatie met 5 kernfunctionaliteiten ontwikkeld in een programmeertaal naar keuze (SD).
 • Rapport waarin je een dataset analyseert voor een specifiek doel of om een hypothese te bewijzen (BI).
 • Security Assessment waarin je een nieuw product beoordeelt en organisatorische of technische aanbevelingen doet over het vergroten van de veiligheid (CS).
 • Geografische visualisatie van het resultaat van een geografische analyse met een rapport waarin het geografisch onderzoek wordt beschreven (GEO).

 

Het traject

Je begint met het schrijven van een voorstel, waarin je vertelt wat je van plan bent en waarom jouw beroepsproduct relevant gaat zijn. Dit werk je vervolgens uit in een plan van aanpak. Voldoet dit aan de gestelde eisen? Dan kan je aan de slag met het beroepsproduct en de verantwoording. Zijn jouw afstudeerbegeleider en examinator enthousiast? Dan mag je je beroepsproduct presenteren.

 

Het tijdspad

Gerekend vanaf het moment dat je begint met het afstudeertraject heb je 6 maanden de tijd om af te studeren. Tevens geldt dat in principe binnen 1,5 maand volgend op de dag waarop je een ‘go’ op het voorstel hebt ontvangen, het Plan van Aanpak met een voldoende beoordeeld dient te zijn.

Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 4 & 5 Maand 6
Voorstel Plan van aanpak

Afronding PvA + Start beroeps-product en verantwoording

Beroeps-product en verantwoording Afronding beroeps-product en verantwoording + Presentatie

 

Begeleiding

Een van de belangrijkste eigenschappen die een bachelor typeert, is zelfstandigheid. Als student heb jij de regie over jouw afstudeerproject en de begeleider treedt primair op als procesbegeleider. Hij of zij begeleidt jou tijdens het opstellen van het PvA, het beroepsproduct en bij het schrijven van de verantwoording en het voorbereiden van de presentatie. De afstudeerbegeleider staat ‘op gepaste afstand’, bewaakt de hoofdlijnen met betrekking tot de inhoud en kan je, bijvoorbeeld door het stellen van vragen, op bepaalde aspecten van je werk laten reflecteren. Op basis hiervan kom je zelfstandig tot aanpassingen en bijsturing.

Wie jouw begeleider wordt, hangt af van het onderwerp van jouw beroepsproduct. Onze afstudeerbegeleiders hebben namelijk hun eigen expertise. Door jouw keuze te baseren op het domein waarbinnen jouw onderwerp valt, kies je een begeleider die jou het beste kan helpen tijdens het afstuderen.

 

Starten met PVB

Als je klaar bent voor de Proeve van Bekwaamheid neem dan contact op met je studiecoach. Je studiecoach zal bespreken wanneer de eerst volgende mogelijkheid is om te starten met de Proeve van Bekwaamheid. Hou er rekening mee dat het volgen van een leerlijn of het open hebben staan van een herkansing nadelig kan zijn voor je afstudeerfase. De Proeve van Bekwaamheid vraagt immers veel tijd van je.

 

Startdata 2022 - 2023

Bij de start van je afstudeertraject krijg je meer detailinformatie over het traject dat je gaat doorlopen. De bedoeling is dat je dat gebruikt om een Plan van Aanpak te bouwen (overleg met je afstudeerbegeleider!). Daarna ga je verder met jouw beroeps product en de verantwoording.

Het vinden van een onderwerp is nog wel eens een lastig onderdeel. Om je daar mee te helpen wordt er eens per maand een informatiesessie georganiseerd over de Proeve van Bekwaamheid. Deze sessies worden opgenomen en zijn te vinden in het Studententeam / Workshops. Je kunt dan meteen al gaan zoeken bij je werkgever naar een geschikt onderwerp.

Zodra je afstudeertraject dan echt start zijn er 2 lessen (op vrijdagmiddag) waarin je de details hoort hoe je jouw voorkeuronderwerp kunt inzetten als afstudeeronderwerp. Bij de start van die lessen hoeft je onderwerp nog niet definitief te zijn. Dus:

 1. Woon een infosessie bij.
 2. Zoek een onderwerp.
 3. Volg de 2 lessen van de Proeve van bekwaamheid. Lever je onderwerp definitief in.
 4. Schrijf jouw Plan van Aanpak.
 5. Bouw jouw beroeps product en verantwoording.
 6. Geef jouw eindpresentatie en beantwoord vragen over jouw Proeve van Bekwaamheid.
 7. Afgestudeerd! Als alles goed gaat natuurlijk 😉

De startdata van Proeve van Bekwaamheid kun je terug vinden in het Planning 2022-2023 Kennisbankartikel. 

 

Tot slot

Wanneer je gaat starten met de leerlijn Proeve van Bekwaamheid krijg je toegang tot de uitgebreide handleiding met meer informatie. We hopen dat de nieuwe, praktijkgerichte en creatieve vorm van afstuderen je gaat bevallen en wensen je heel veel succes!