STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Dit kan eenmalig per kalenderjaar

 

Let op: Volg je een STAP cursus HTML & CSS of Introductie Hacking dan zijn veel onderdelen in dit artikel niet van toepassing! We informeren je hier uiteraard over.

Het budget dit tijdvak is alweer uitgeput! 02 januari'23 kan er weer aanspraak gemaakt worden op een STAP-budget. 

Doel van de subsidie

Met deze regeling wil de overheid personen die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt de kans geven hun arbeidsmarktpositie te versterken door een financiële bijdrage te leveren aan de kosten voor scholing en ontwikkeling.

Dit STAP-budget komt ter vervanging van de fiscale aftrekpost van de studiekosten. De kosten voor scholing komen dus per 2022 niet meer in aftrek bij de aangifte inkomstenbelasting.

Totale budget

De eerste jaren is er een budget beschikbaar van ruim €200 miljoen. Vanaf 2025 is er structureel €218 miljoen per jaar beschikbaar. Naar verwachting kunnen hiermee 200.000 tot 300.000 mensen een scholing volgen met inzet van het STAP-budget.

Er worden ongeveer 250.000 aanvragen per jaar verwacht. Dit zou betekenen dat niet iedereen het totale bedrag van €1.000.- uitgekeerd kan krijgen.

Door de overheid zijn er een aantal tijdvakken bepaald waarin een aanvraag gedaan kan worden.

Voor elk kalenderjaar geldt er een subsidieplafond en wordt het totale budget verdeelt over een aantal tijdvakken:

- 1 januari tot en met 28 februari €0;
- 1 maart tot en met 30 april €36,1 miljoen;
- 1 mei tot en met 30 juni €36,1 miljoen;
- 1 juli tot en met 31 augustus €36,1 miljoen;
- 1 september tot en met 31 oktober €36,1 miljoen;
- 1 november tot en met 31 december €36,0 miljoen.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Mocht het budget binnen een tijdvak niet volledig benut worden, dan wordt het resterende budget doorgeschoven naar het volgende tijdvak.

Wanneer een tijdvak op een bepaald moment is uitgeput, dient de aanvrager opnieuw aan te vragen in een nieuw tijdvak. Met andere woorden: op = op!

Hierbij geldt 1) dat er geen subsidie aangevraagd kan worden voor scholing dat binnen 4 weken aanvangt op de dag van je aanvraag en 2) de scholing binnen drie maanden na sluiting van het tijdvak moet starten waarin je jouw aanvraag doet.

De voorwaarden

Er geldt een aantal voorwaarden als je het STAP-budget wilt aanvragen.

  • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen (incl. voucherregeling vraagfinanciering). Je kunt STAP wél combineren met LLLK.

Hoe vraag je het STAP-budget aan en welke gevolgen heeft dit?

Hieronder lees je welke verplichting jij aangaat door subsidie aan te vragen en hoe je de aanvraag kunt doen.

Neem deze informatie uitvoerig door!

Stap 1: Maak een keuze uit onze opleidingen en/of neem contact op met NOVI.

Alle opleidingen van NOVI komen in aanmerking voor het STAP budget. NOVI werkt met 4 startmomenten voor al onze opleidingen. Pér tijdvak kun je telkens voor één van deze vier startmomenten STAP aanvragen. Dit komt door de spelregels van STAP hierboven beschreven.

Stap 2: Genereer zelf een bewijs van aanmelding

Om STAP aan te kunnen vragen heb je een aanmeldingsbewijs nodig. Deze kun je zelf via onze tool genereren.

Dit kan alleen als je student bij ons bent (je hebt een studentnummer)

Je hoeft hier enkel je gegevens in te vullen en onderaan jouw opleiding te kiezen. Na een paar minuten ontvang je het aanmeldingsbewijs in je mail. Je klikt op 'document openen' en klikt vervolgens in PandaDoc rechtsboven op 'Meer handelingen'. Vanaf hier kan je het document 'Afdrukken als pdf'.

Klik hier om jouw aanmeldingsbewijs te genereren.

Stap 3: Vraag subsidie aan

Na onze bevestiging log je in met je DigiD en vraag je subsidie aan. Je kiest de opleiding die correspondeert met jouw aanmeldingsbewijs en upload deze.

Stap 3: NOVI verrekent het STAP-budget.

Gelukt? De subsidie wordt aan ons overgemaakt als voorschot. Wij zullen het bedrag met je opleidingskosten verrekenen. Dit bekijken we pér situatie. Heb je in één keer je studiekosten betaald, dan crediteren eenmalig het bedrag. Betaal je de studiekosten per maand, dan verrekenen we de subsidie met de eerstvolgende termijnen vanaf het moment dat wij het voorschot van het UWV hebben ontvangen.

Stap 4: 'Rond de scholing af' (Let op: Voor de cursisten HTML & CSS en Introductie Hacking gelden andere voorwaarden! Hier word je over geïnformeerd)

Omdat het hier om een subsidie gaat wil de overheid ook een tegenprestatie zien. Dit is jouw verantwoordelijkheid! Hiertoe zijn er een tweetal opties. 

1. Je rondt de scholing af door jouw eindopdracht positief af te hebben gerond

of

2. Je hebt minimaal 80% van de colleges bijgewoond. 

Steekproefsgewijs kán documentatie bij je worden opgevraagd. Mocht je jouw aanwezigheidsrapporten nodig hebben stuur dan een mail naar service@novi.nl

Stap 5: NOVI stuurt bewijs van deelname aan UWV.

Binnen drie maanden na het afronden van de scholing sturen wij het resultaat door naar het UWV.

Stap 6: De subsidie wordt vastgesteld.

Pas wanneer NOVI het resultaat heeft doorgegeven wordt de subsidie door het UWV definitief vastgesteld. 

Aanvragen?
Navigeer naar STAP-budget | UWV | Particulieren 

Klik hier voor onze 'FAQ'.