Verzoek om bijzondere regeling

Gebruik dit formulier alleen als de aard van je verzoek niet binnen een van de andere categorieën valt. Raadpleeg de Onderwijs- en examenregeling (OER) om te bepalen of het verzoek inderdaad bij de examencommissie thuishoort.

Er dienen bewijsstukken (bijv beoordelingen en opdrachten/toetsformulieren) bijgeleverd te worden ter onderbouwing van het verzoek, het moet duidelijk zijn op basis van welke gronden je dit verzoek doet en het moet helder zijn welke concrete vervolgacties er gevraagd worden aan de Examencommissie. 

Klik hier om het formulier in te vullen.