Over de examencommissie

De examencommissie is aangewezen door het bestuur en heeft de taak vast te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden die NOVI Hogeschool stelt aan de verkrijging van het diploma. In dit verband is de commissie verantwoordelijk voor:

  • De validatie van reeds eerder/elders door de student gerealiseerde leeruitkomsten (vrijstellingen);
  • de borging van de kwaliteit van de tentamens en examens;
  • de behandeling van bezwaarschriften met betrekking tot (de beoordeling van) tentamens en examens; en
  • het onderzoeken van en besluiten op (vermeende) gevallen van fraude.

Via een van de formulieren kan een student of andere belanghebbende  een specifiek verzoek indienden bij de examencommissie.  Verzoeken waarvoor geen apart formulier beschikbaar is, kunnen ingediend worden bij 'Verzoek indienen'.