Hoe gaat NOVI om met de data van studenten?

We spannen ons zo goed mogelijk in om jouw privacy te garanderen. We zijn wel genoodzaakt om bepaalde gegevens met derden te delen en te archiveren.

Deelt NOVI gegevens van studenten met derden?

Je naam en e-mailadres worden doorgegeven aan docenten die je klassikaal en/of online bijstaan. Indien je deelneemt aan een klassikale planning komen je naam en e-mailadres ook op de deelnemerslijst te staan, die inzichtelijk is voor de andere studenten op die planning. 

Door jou gemaakte werkstukken en andere toetsen worden opgeslagen in ons administratiesysteem en zijn inzichtelijk voor onze medewerkers en de beoordelaar(s) van het werkstuk. Gedurende de bewaarperiode kunnen werkstukken op aanvraag worden ingezien door docenten, de Examencommissie alsmede de Inspectie van het Onderwijs en een visitatiecommissie van het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan. Uiteraard wordt in alle gevallen vertrouwelijk omgegaan met de werkstukken.

We zullen je altijd eerst om toestemming vragen voordat we je persoonlijke gegevens delen met andere partijen.

Welke gegevens bewaart NOVI van haar studenten?

Om je opleiding te faciliteren van inschrijving tot afstuderen, hebben we diverse persoonlijke gegevens nodig. Dit zijn:

  • Het CV dat gebruikt is bij het intakegesprek;
  • De persoonlijke gegevens, zoals ingevuld op de offerte (NAW, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, e-mailadres);
  • Kopie ID; 
  • Behaalde cijfers met bijbehorende toetsen en beoordelingen;
  • Eventuele correspondentie ter ondersteuning van individueel gemaakte afspraken. 

Deze gegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem en zijn hierdoor alleen inzichtelijk voor NOVI-medewerkers.