Wat is de voertaal van de opleidingen?

De voertaal van alle omscholingsopleidingen is Nederlands.