Wat is een krapteberoep?

Krapteberoepen zijn beroepen waarvan de vacatures moeilijk in te vullen zijn. Voor deze beroepen is de zekerheid op een baan groter dan ondergeschikte beroepen omdat er weinig geschikte kandidaten zijn. Het gaat hierbij vaak om beroepen waarvoor een specifieke opleiding nodig is. Onder andere in de ICT vindt je veel krapteberoepen. Onze omscholingsopleidingen leiden jou specifiek op om zo'n krapteberoep te vervullen.