Wat zijn de voorwaarden om te mogen herkansen?

Om in aanmerking te komen voor een herkansing moet je aan een paar voorwaarden voldoen. De belangrijkste: je moet een onvoldoende hebben voor de leerlijn die je wilt herkansen

Voorwaarden voor het maken van een herkansing

  • Is je (her)tentamen met een onvoldoende beoordeeld? Dan ben je verplicht een hertentamen af te leggen. 
  • We geven je een aantal data waarop je het betreffende tentamen kan herkansen. Je kunt zelf een keuze maken in Teams. De datum die je kiest geldt als nieuwe tentamendatum/deadline. 
  • We zijn er allebei bij gebaat om vertraging te voorkomen. Lukt het je niet om binnen zes maanden een leerlijn met een voldoende af te ronden, dan gaat een studiecoach met je in overleg en kijken we hoe we hoe we verder gaan. Ons uitgangspunt is om een concreet plan te hebben en je te ondersteunen. Dit kan ook betekenen dat je (nog) niet met een nieuwe module kan starten voordat je de betreffende leerlijn met een voldoende heb afgerond. 
  • Wij regelen alles rondom het tentamen. Het enige wat jij moet doen is je op tijd aanmelden. Aanmelden voor een schriftelijke herkansing kan tot 2 weken voor de herkansingsdatum. Als je te laat bent kun je de herkansing niet maken.
  • Het cijfer van sommige leerlijnen is samengesteld uit resultaten van verschillende toetsvormen. Voor deze cijfers geldt dat je alleen de onderdelen die onvoldoende zijn kunt herkansen. 
  • Indien een hertentamen in een volgend schooljaar wordt gepland, gelden de regels uit de leerlijnbeschrijving van het schooljaar waarin het hertentamen wordt afgelegd. Zijn de eisen ingrijpend gewijzigd of maakt het tentamen geen deel meer uit van het onderwijsprogramma, dan krijgt de student de gelegenheid het tentamen alsnog af te leggen conform de eisen uit de leerlijnbeschrijving van het schooljaar waarin het eerste tentamen is afgelegd. Of de eisen ingrijpend zijn gewijzigd, is ter beoordeling van de examencommissie.
  • In geval door omstandigheden (een deel van) het onderwijs van een bepaald leerlijn niet is verzorgd, kan na goedkeuring van en onder voorwaarden gesteld door de examencommissie worden afgeweken van dit artikel.

Wil je meer weten over (de voorwaarden voor) herkansingen? Kijk dan  dan in de Onderwijs- en Examenregeling. We leggen je hier uit hoe je dat doet.