Wat zijn de inlevereisen voor een werkstuk?

Werkstukken mogen in .pdf of .doc(x) worden ingediend, uitsluitend via Teams.

Per inlevermogelijkheid kunnen er meerdere documenten tegelijk worden ingeleverd.  Het maximum formaat van een te uploaden bestand is 100 Mb. Het uploaden van een zip-file is ook toegestaan.

De inhoudelijk eisen waaraan je werkstuk dient te voldoen, zijn per leerlijn opgenomen in het document ‘Eindopdracht’ in Edhub of in de opdrachten in Teams.