Worden de tussentijdse opdrachten in een leerlijn ook beoordeeld?

In de leerlijnbeschrijving van een leerlijn kun je teruglezen wat wel en niet beoordeeld wordt met een cijfer. Tussentijdse opdrachten worden meestal niet beoordeeld

Alleen de eindopdracht(en) wordt beoordeeld. Eventuele tussentijdse opdrachten (in EdHub of aangeleverd door de docent) zijn om jezelf (indien gewenst) te toetsen of je het doorlopen lesmateriaal hebt begrepen.

Een docent zal altijd in de les aangeven of hij verwacht dat je een deelopdracht maakt, en of je er feedback op krijgt. Uiteraard raden we je aan om altijd de lesstof te oefenen, zodat je zeker weet dat je klaar voor je toets bent.