Vrijstelling ontvangen middels CGI (Criteriumgericht Interview)

Vrijstellingen behaal je via een Criteriumgericht Interview (CGI). In dit artikel lees je hoe dit in zijn werk gaat.

 

Indien je geen feitelijk bewijslast kunt aantonen (zoals een diploma of certificaat), is het mogelijk bij NOVI om leerlijnen vrij te stellen als je al (werk)ervaring hebt. Wat je al weet, hoef je namelijk niet opnieuw te leren! 

Het CGI

Vrijstelling geven we door middel van een 'Criteriumgericht Interview' (CGI). Dit is een gesprek tussen jou en een assessor (bijvoorbeeld een docent) om te bepalen of je de benodigde vaardigheden al hebt. Een CGI kun je inplannen via de volgende link.

Je kunt tijdens jouw studie één of meerdere leerlijnen van het curriculum vrijstellen. Stel dat je op werk ineens meehelpt om een nieuwe SaaS-oplossing in te kopen en te implementeren. In dit geval kan het zijn dat je de leerlijn ‘Infrastructuur’ vrij kunt stellen op basis van je opgedane ervaring.

Het CGI-proces

Voor een goed gestroomlijnd CGI-proces bedenk jij welke leerlijn(en) je vrij wilt stellen. Je bekijkt de leerlijnbeschrijving en maakt een realistische afweging of je de leeruitkomsten kunt aantonen. Het kan zijn dat je opleidingsadviseur jou advies heeft gegeven over de mogelijke leerlijnen die je kunt vrijstellen. 

Tijdens het CGI-proces doorloop je samen met een assessor de leeruitkomsten met jouw aangeleverde bewijsstukken (zie voorbereiding). Aan het einde van het gesprek beoordeelt de assessor of je hebt aangetoond dat je de leeruitkomsten beheerst.

De voorbereiding

Ter voorbereiding vul je het CGI-formulier in, waarin je een korte uitwerking – met behulp van de STARR-methodiek – maakt per aan te tonen leeruitkomst. Het invullen van dit formulier is een goede voorbereiding op het interview, waarbij een assessor zal doorvragen op de leeruitkomsten en de situaties die jij aandraagt. Dit formulier lever je in het Vrijstellingenteam in en je stuurt je studiecoach een bericht (e-mail/chat) zodat zij het CGI voor je kan inplannen.

Het gesprek

Het CGI wordt via Microsoft Teams gehouden. Het is een gesprek tussen jou en een assessor dat opgenomen wordt. De opname is de bewijsvoering voor je vrijstelling. 

Tijdens het gesprek lopen jullie samen door de leeruitkomsten heen, aan de hand van de situaties en voorbeelden die je hebt aangedragen op je CGI-formulier. De assessor vraagt door om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw kennis en ervaring op dit gebied.

Instructie

In onderstaand stappenplan maken we je wegwijs in het Vrijstellingen-team en laten we zien hoe je het CGI-formulier inlevert.

Stappen

 1. Ga in Microsoft Teams naar het ‘Vrijstellingen’-Team.

  2022-12-12 12_29_11-Greenshot

 2. In het bericht 'Instructies voor het CGI' vind je alle informatie om je goed voor te bereiden op het CGI.

  2022-12-12 12_30_03-Greenshot


 3. Onderaan het vastgemaakte bericht met instructies vind je het 'Formulier bewijsmateriaal CGI'. Dit download je en vul je in voor de leerlijn die je wilt vrijstellen.

  2022-12-12 12_30_21-Greenshot


 4. Als je naar boven scrollt, of klikt op 'Opdrachten' in de linker navigatiebalk, vind je per leerlijn een 'Opdracht'. Klik op 'Toewijzing weergeven' bij de leerlijn die je wilt vrijstellen.

  2022-12-12 12_30_49-Greenshot


 5.  In dit scherm kun je de leerlijnbeschrijving vinden. Lees deze goed door en neem de leeruitkomsten over in het CGI-formulier. Maak het formulier compleet. Houd daarbij in gedachten dat je het formulier slechts eenmalig kunt herkansen. De assessor zal je formulier beoordelen op gebruik van het juiste formulier (v2.0 31-05-2023), gebruik van alle en de juiste leeruitkomsten en een kwalitatieve (concrete) STARR-uitwerking per leeruitkomst. Is dat allemaal in orde? Kan ben je klaar om je formulier te uploaden.

  2022-12-12 12_31_04-Greenshot


 6. Als het uploaden gelukt is, zie je onderaan het scherm het bestand staan dat je net hebt toegevoegd.  Heb je een compleet en juist ingevuld CGI-formulier geüpload? Dan kun je met de knop ‘inleveren’ je aanvraag indienen.  
  2022-12-12 12_33_43-Greenshot


 7. Je ziet nu een korte animatie, waarna de knop 'Inleveren' verandert in 'Inleveren ongedaan maken'.

  2022-12-12 12_33_55-Greenshot

   
 8. Terug in het ‘Opdrachten’-scherm zie je bij Voltooid nu de leerlijn staan waarvoor je het CGI-formulier ingeleverd hebt. Wil je later nog eens kijken wat je hebt ingeleverd, of wil je het toch niet inleveren? Dan kun je het opnieuw bekijken door op de leerlijn te klikken. 

  2022-12-12 12_34_48-Greenshot
 9. Herhaal de bovenstaande stappen voor iedere leerlijn die je vrij wilt stellen. 

Lukt het je niet om je vrijstelling(en) aan te vragen, of heb je vragen? Neem dan contact op met het serviceteam. Dat kan door een mail te sturen, te bellen naar 030 307 32 00, of door het contactformulier in te vullen.