Vrijstelling aanvragen

Bij NOVI is het mogelijk om leerlijnen vrij te stellen

Er zijn twee verschillende procedures om vrijstellingen te kunnen krijgen, namelijk de EVK-procedure en de EVC-procedure. Hieronder lichten we beide procedures toe.

EVK staat voor Eerder Verworven Kwalificaties en hierbij gaat het om kwaliteiten die je met feitelijke bewijslast kunt aantonen, door middel van eerder behaalde certificaten/examens/diploma’s/studiepunten. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling middels EVK, neem je contact op met je studiecoach en lever je alle officiële documenten aan die horen bij de eerdere opleidingen/gevolgde trainingen waarmee jij denkt aanspraak te maken op de vrijstelling in kwestie. Denk hierbij aan een diploma’s, officiële cijferlijsten en certificaten. Voor een juiste beoordeling kan ook een studiegids of andere achtergrondinformatie over het gevolgde onderwijs nodig zijn. Je aanvraag zal intern worden bekeken door een hiervoor door de examencommissie aangestelde beoordelaar en hieruit volgt een officieel besluit.

EVC staat voor Eerder Verworven Competenties, waarbij de focus ligt op je (werk)ervaring. Hiervoor is dus minder feitelijke bewijslast aan te leveren, zodoende hoort een Criterium Gericht Interview (CGI) bij deze procedure. Allereerst vul je het CGI-formulier in, waarin je een korte uitwerking – met behulp van de STARR-methodiek – maakt per aan te tonen leeruitkomst. Het invullen van dit formulier is een goede voorbereiding op het interview, waarbij een assessor zal doorvragen op de leeruitkomsten en de situaties die jij aandraagt. Om het formulier in te leveren en je interview te plannen dien je lid te worden van het Vrijstellingenteam. Deze kun je benaderen via onderstaande knop of door een bericht te sturen aan jouw studiecoach.

Icon-template-vrij