De onderwijsovereenkomst in EdHub

Wat is het, wat moet je ermee en waarom?

Wat is een onderwijsovereenkomst (OO)?

Een OO is een overeenkomst met NOVI voor het afronden van bepaalde leerlijnen tijdens een bepaalde periode op een bepaalde manier (zelfstandig of klassikaal). Dit is tevens ook je inschrijving bij DUO.

Zoals beschreven staat in de OER §2.6:

"Het programma wordt doorlopen in blokken. Eén blok bestaat uit één of meerdere leerlijnen, en heeft een totale studielast van 30 EC. Voor elke nieuw te starten blok dient de student zich in te schrijven. Dit gebeurt door het aangaan van een onderwijsovereenkomst.

In de onderwijsovereenkomst worden de afspraken tussen student en NOVI bekrachtigd. Deze afspraken betreffen in elk geval:
a. de duur van de overeenkomst;
b. welke leerlijn(en) de student wil realiseren;
c. de wijze van beëindiging van de overeenkomst.

Een student mag voor maximaal twee blokken tegelijk zijn ingeschreven."

Als jij dus nog veel herkansingen open hebt staan, kan het zijn dat jouw studiecoach aangeeft dat je deze eerst moet afronden voor je verder kan met de opleiding. 

Waarom is dit belangrijk?

De OO is een bewijs naar onder andere DUO dat je binnen een bepaalde periode daadwerkelijk bepaalde leerlijnen hebt gevolgd of gaat volgen. Het is ook een verplichting voor NOVI t.o.v. DUO als geaccrediteerde onderwijsinstelling en je hebt hem nodig voor de aanvraag van het levenlanglerenkrediet (LLLK).

Hoe accepteer ik de OO?

De OO's kan je digitaal ondertekenen in EdHub, via 'Mijn opleiding' in de linker menubalk kan je bij deze documenten om ze te goed te keuren, te ondertekenen of af te wijzen.

OO geaccepteerd

Je ziet hier de verschillende blokken waar je voor ingepland bent, welke leerlijnen daarin zitten, voor welke tijdsperiode deze blokken gepland staan en de actieknoppen. Als je op het oogje klikt kun je de overeenkomst inzien.

Als je de overeenkomst afkeurt, dien je hiervoor een reden op te geven. Zo kan de studiecoach een aanpassing maken of met jou in gesprek gaan hierover.

Zodra je de OO's hebt geaccepteerd ben je klaar. Als je een bootcamp volgt, teken je beide overeenkomsten voor beide blokken. Als je de HBO volgt, gaat dit per blok.

Eerder getekende OO's opnieuw tekenen? Hoezo?

De manier van tekenen verandert, zo hebben we alle OO's ondertekend op een plek opgeslagen. 

Voor veel studenten is de volgorde van de leerlijnen in de OO's aangepast vanwege de migratie naar het nieuwe curriculum. Het kan zijn dat de volgorde van de leerlijnen anders is dan verwacht, maar dit heeft verder geen gevolgen voor jou, DUO of financiering.

De volgende blokken en hoe zit het met uitloop?

Voor iedere module (ieder blok) krijg je een nieuwe OO. De studiecoach plant jou in voor het volgende blok en maakt daarna de OO op die je dan kunt tekenen. Dit is een voorwaarde om met het blok te starten en het LLLK voor de nieuwe module aan te kunnen vragen.

Wanneer een blok niet is afgerond op het moment dat de overeengekomen einddatum is verstreken, wordt in gezamenlijk overleg met de student en NOVI de overeenkomst verlengd. De aldus nieuw vastgestelde einddatum en nog te voltooien leeractiviteiten worden vastgelegd in een nieuwe onderwijsovereenkomst die de oude overeenkomst vervangt. Deze moet opnieuw ondertekend te worden.

Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met je studiecoach per mail. Kijk bij het overzicht van de studiecoaches bij wie je moet zijn hiervoor.