Wat is een onderwijsovereenkomst?

Wat is een onderwijsovereenkomst (OO)?

Een OO is een overeenkomst met NOVI voor het afronden van bepaalde leerlijnen tijdens een bepaalde periode op een bepaalde manier (zelfstandig of klassikaal). Dit is tevens ook je inschrijving bij DUO.

Zoals beschreven staat in de OER §2.6:

"Het programma wordt doorlopen in blokken. Eén blok bestaat uit één of meerdere leerlijnen, en heeft een totale studielast van 30 EC. Voor elke nieuw te starten blok dient de student zich in te schrijven. Dit gebeurt door het aangaan van een onderwijsovereenkomst.

In de onderwijsovereenkomst worden de afspraken tussen student en NOVI bekrachtigd. Deze afspraken betreffen in elk geval:
a. de duur van de overeenkomst;
b. welke leerlijn(en) de student wil realiseren;
c. de wijze van beëindiging van de overeenkomst.

Een student mag voor maximaal twee blokken tegelijk zijn ingeschreven."

Als jij dus nog veel herkansingen open hebt staan, kan het zijn dat jouw studiecoach aangeeft dat je deze eerst moet afronden voor je verder kan met de opleiding. 

Waarom is dit belangrijk?

De OO is een bewijs naar onder andere DUO dat je binnen een bepaalde periode daadwerkelijk bepaalde leerlijnen hebt gevolgd of gaat volgen. Het is ook een verplichting voor NOVI t.o.v. DUO als geaccrediteerde onderwijsinstelling. Ook is de OO nodig voor bepaalde financieringen zoals vraagfinanciering of het levenlanglerenkrediet (LLLK).

Voor ons allemaal is het fijn om de administratie op orde te hebben, en de overeenkomst aangeeft dat je bepaalde leerlijnen hebt gevolgd.

Waarom krijg ik daar nu bericht over?

De manier van ondertekenen is in december 2020 veranderd. Voorheen moesten de onderwijsovereenkomsten uitgeprint, ondertekent en retour gestuurd worden. De OO's kan je voortaan digitaal ondertekenen. Dit kan via de 'Opleiding' tab links in het menu. Hier kan je de aangemaakte overeenkomsten inzien, goedkeuren of afkeuren. In dit artikel staat verdere uitleg over het accepteren in Edhub. 

Waarom moet ik OO’s die ik eerder heb getekend opnieuw tekenen?

De manier van tekenen verandert, zo hebben we alle OO's ondertekend op een plek opgeslagen. 

Voor veel studenten is de volgorde van de leerlijnen in de OO's aangepast vanwege de migratie naar het nieuwe curriculum. Het kan zijn dat de volgorde van de leerlijnen anders is dan verwacht, maar dit heeft verder geen gevolgen voor jou, DUO of financiering.

Hoe gaat het in te toekomst?

Voor iedere module (ieder blok) krijg je een nieuwe OO. De studiecoach plant jou in voor het volgende blok en maakt daarna de OO op die je dan kunt tekenen. Dit is een voorwaarde om met het blok te starten.

Wat als ik uitloop met een blok?

Wanneer een blok niet is afgerond op het moment dat de overeengekomen einddatum is verstreken, wordt in gezamenlijk overleg met de student en NOVI de overeenkomst verlengd. De aldus nieuw vastgestelde einddatum en nog te voltooien leeractiviteiten
worden vastgelegd in een nieuwe onderwijsovereenkomst die de oude overeenkomst vervangt. Deze moet opnieuw ondertekent te worden.